Home » Àrea Laboral

Àrea Laboral

Serveis

 
  • Altes, baixes i modificacions davant la TGSS de treballadors en règim general i autònoms.
  • Redacció i tramitació de contractes de treball i quitances, cartes de finalització de contracte i acomiadament, certificats d'empresa per la prestació de desocupació.
  • Càlcul i confecció de fulls salarials i pagaments extraordinaris, actualització periòdica del percentatge de l'IRPF de cada treballador, certificats de retencions i ingressos a compte i certificats de situació personal i familiar.
  • Tramitació amb les mútues i l'INSS de les comunicacions d'incapacitat laboral transitòria i accident de treball.
  • Confecció de butlletins de cotització a la Seguretat Social (models TC1 i TC2) i autònoms.
  • Resums mensual dels costos totals d'empresa.
  • Assessorament i interpretació sobre la nova normativa, disposicions legals i novetats legislatives.
  • Enviament telematic de tota la documentacio en diferents formats d'arxiu....PDF, TIFF,.etc

Serveis - PEIBE assessors i advocats

On estem

On estem - PEIBE assessors i advocats